Privacy Policy

Wij nemen de privacy van u en uw klanten serieus

Privacy Policy

Red Frog neemt de privacy van haar klanten serieus. De volgende Privacy Policy gaat in op welke informatie er op de Frog Publishing website wordt verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt. Tevens zal er worden ingegaan op de informatie die verzameld wordt binnen de applicatie Frog Publishing en hoe hier mee om wordt gegaan.

Informatie verzameling

Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze door Red Frog gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een e-mail van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Red Frog zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Web publicaties

Als u in Frog Publishing ervoor zorgt dat pagina's onzichtbaar blijven voor het publiek zal Red Frog er ook zorg voor dragen dat deze pagina's privé en vertrouwelijk blijven. Red Frog behoudt zich het recht om de inhoud van pagina's te scannen ter controle of deze overeenkomt met de Algemene voorwaarden. Red Frog zal uw content nooit doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden. Ook zal Red Frog zelf nooit uw content gebruiken om welke reden dan ook.

Communicatie vanuit Frog Publishing

Alle gebruikers van Frog Publishing zullen wij op de hoogte houden van aanbieden, updates of andere nieuwtjes door middel van een elektronische nieuwsbrief. Bij elke nieuwsbrief via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige communicatie via e-mail.

In uitzonderlijke gevallen zullen wij alle gebruikers van Frog Publishing op de hoogte stellen voor strikt service gerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld als de dienst wegens onderhoud tijdelijk onbereikbaar is. Gebruikers van Frog Publishing kunnen zich in normale omstandigheden niet uitschrijven voor deze melding, echter is deze melding niet van promotionele aard.

Contact opnemen over privacy

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of email kenbaar te maken. Ook als u vragen heeft over onze privacy verklaring kunt met ons contact opnemen via:

Red Frog
Rekhemseweg 130
7004 HD Doetinchem
Fax: 0314 365241
info@redfrog.nl